Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,989 triệu tấn trong quí 1/2019
 

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,989 triệu tấn trong quí 1/2019

Theo báo cáo tháng 3/2019 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,240 triệu tấn trong năm 2019, tăng 2% so với năm 2018. Tiêu thụ cao su dự kiến sẽ đạt 14,310 triệu tấn trong năm 2019, tăng 2,4% so với năm 2018.

Tính trong quí 1/2019, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,989 triệu tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các nước thành viên ANRPC đều sụt giảm sản lượng trong quý 1/2019 bao gồm Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, dao động từ 1,7% đến 23,6%. Tuy nhiên, sản lượng tăng trưởng ở Việt Nam (15,9%), Malaysia (13,6%), Campuchia (36,8%) và Sri Lanka (2,3%).

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong quí 1/2019 đạt 3,380 triệu tấn giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tiêu thụ cao su của Trung Quốc, nước chiếm 40% nhu cầu tiêu thụ cao su của thế giới, chỉ tăng 0,5%. Sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế toàn cầu và cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ dẫn đến nhu cầu về cao su thiên nhiên trong quí 1/2019 thấp hơn cùng kỳ năm 2018.