Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,138 triệu tấn trong tháng 2/2019
 

Sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,138 triệu tấn trong tháng 2/2019

Theo báo cáo tháng 2/2019 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,240 triệu tấn trong năm 2019, tăng 2% so với năm 2018. Tiêu thụ cao su dự kiến sẽ đạt 14,310 triệu tấn trong năm 2019, tăng 2,4% so với năm 2018.

Tính trong tháng 2 năm 2019, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 2,138 triệu tấn, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân của sự suy giảm là do sản lượng tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất, đã giảm khi chịu ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới xảy ra ở miền nam nước này trong tháng 1. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong tháng 2/2019 đạt 2,173 triệu tấn giảm 0,14% so với cùng kỳ năm 2018.