Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2017 - 2018 sẽ tăng nhờ Việt Nam bội thu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2017 - 2018 sẽ tăng nhờ Việt Nam bội thu

Sản lượng cà phê thế giới dự báo sẽ tăng nhẹ trong niên vụ hiện tại vì chỉ có hai trong 10 nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, là Việt Nam và Honduras, được dự báo sản lượng tăng nhờ thời tiết thuận lợi.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo