Sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 giảm 17,5% so với niên vụ trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 giảm 17,5% so với niên vụ trước

Theo ước tính của USDA, sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 đạt 1,35 triệu bao (60kg), giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cho niên vụ 2017/18, sản lượng cà phê nước này đạt 1,55 triệu bao – tương đương tăng 15% so với niên vụ 2016/17.

Costa Rica tiếp tục nhập khẩu cà phê, chủ yếu từ các nước Trung Mỹ, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của mình (nước này cũng nhập cảnh miễn thuế của Việt Nam do các hiệp định thương mại). Tiêu dùng trong niên vụ 2016/17 đạt 395 ngàn bao, và dự kiến sẽ tăng nhẹ vào niên vụ 2017/18.
Xuất khẩu cà phê của Costa Rica được dự báo tăng lên 1,16 triệu bao trong niên vụ 2016/17 và tới 1,25 triệu bao cho niên vụ sau.
Ước tính của USDA, tồn kho cuối kỳ niên vụ 2016/17 của nước này đạt 1,72 triệu bao (giảm nhẹ so với niên vụ trước).
Nguồn: https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Coffee%20Annual_San%20Jose_Costa%20Rica_5-22-2017.pdf

Tin tham khảo