Sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 giảm 17,5% so với niên vụ trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 giảm 17,5% so với niên vụ trước

Theo ước tính của USDA, sản lượng cà phê của Costa Rica niên vụ 2016/17 đạt 1,35 triệu bao (60kg), giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cho niên vụ 2017/18, sản lượng cà phê nước này đạt 1,55 triệu bao – tương đương tăng 15% so với niên vụ 2016/17.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí