Reuters: Thị trường gạo châu Á - Đồng rupee mạnh làm tăng giá gạo Ấn Độ, giá gạo Việt Nam giữ ở mức thấp sau gần 12 năm
 

Reuters: Thị trường gạo châu Á - Đồng rupee mạnh làm tăng giá gạo Ấn Độ, giá gạo Việt Nam giữ ở mức thấp sau gần 12 năm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí