Rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá gây hại gần 680ha sắn
 

Rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá gây hại gần 680ha sắn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí