Rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá gây hại gần 680ha sắn
 

Rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá gây hại gần 680ha sắn

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên, hiện thời tiết nắng nóng thuận lợi cho rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus phát sinh mạnh gây hại gần 680ha sắn.

Tại huyện Sông Hinh, bệnh khảm lá virus hại 500ha, giai đoạn cây con phát triển thân, lá tại các xã trên địa bàn huyện. Các xã trên địa bàn huyện Sơn Hòa, bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 34,3ha. Huyện Tây Hòa, bệnh gây hại với diện tích 70ha, giai đoạn cây con phát triển thân, lá tại các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh, Sơn Thành Tây. Riêng rệp sáp bột hồng gây hại với diện tích 75ha tại các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh.

Trong thời gian đến, rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus có khả năng phát sinh gây hại mạnh; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với phòng Kinh tế, phòng NN-PTNT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường điều tra rà soát diện tích sắn bị bệnh khảm lá virus và rệp sáp bột hồng tại các vùng trồng sắn. Qua đó vận động nông dân tiêu hủy những diện tích sắn bị rệp sáp bột hồng, bệnh khảm gây hại.

 

TRÂM TRÂN

Link:http://www.baophuyen.com.vn/82/225095/rep-sap-bot-hong-benh-kham-la-gay-hai-gan-680ha-san.html

Tin tham khảo