Quý III lãi đột biến không đủ kéo Mía đường Lam Sơn thoát lỗ sau 9 tháng
 

Quý III lãi đột biến không đủ kéo Mía đường Lam Sơn thoát lỗ sau 9 tháng

Lỗ trước thuế hơn 1,7 tỷ đồng sau 9 tháng, Mía đường Lam Sơn đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch lợi nhuận tham vọng đề ra cho cả niên độ 2018 – 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí