Quỹ đầu cơ mua vào hỗ trợ giá khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quỹ đầu cơ mua vào hỗ trợ giá khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trở lại

Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/02 do quỹ đầu cơ mua vào sau khi giá giảm mạnh trước đó.

Ngô và lúa mỳ                                                                                

                                    Ngô

Lúa mỳ

Thị trường

Loại giá

24/02

23/02

22/02

Thị trường

Loại giá

24/02

23/02

22/02

Mỹ

CBOT 5/2017

146.2

146.6

148.9

Mỹ

CBOT 5/2017

164.5

166.6

167.6

Mỹ

CBOT 7/2017

149.2

149.4

151.7

Mỹ

CBOT 7/2017

169.6

171.6

172.5

- Giá ngô và lúa mỳ CBOT có xu hướng giảm trong phiên giao dịch hôm qua (24/02). Tuy nhiên việc giá đậu tương tăng giá đã giúp giảm đà giảm của giá ngô và lúa mỳ. 

Đậu tương và khô đậu tương                                          

                               Đậu tương

                            Khô đậu tương

Thị trường

Loại giá

24/02

23/02

22/02

Thị trường

Loại giá

24/02

23/02

22/02

Mỹ

CBOT 5/2017

376.6

375.7

379.7

Mỹ

CBOT 5/2017

370.5

369.6

374.3

Mỹ

CBOT 7/2017

379.9

379.0

383.2

Mỹ

CBOT 7/2017

374.0

373.1

378.1

 - Giá đậu tương và khô đậu tương CBOT tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch ngày 24/02 do quỹ đầu cơ mua vào sau khi giá giảm mạnh trước đó. 

Tin tham khảo