Quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán ngô ra trước khi năm kinh doanh 2016/17 kết thúc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán ngô ra trước khi năm kinh doanh 2016/17 kết thúc

Gía ngô tiếp tục xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng qua do các quỹ đầu tư đẩy mạnh bán ra khi năm kinh doanh 2016/17 sắp kết thúc

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo