Quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán ngô ra trước khi năm kinh doanh 2016/17 kết thúc

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quỹ đầu cơ đẩy mạnh bán ngô ra trước khi năm kinh doanh 2016/17 kết thúc

Gía ngô tiếp tục xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng qua do các quỹ đầu tư đẩy mạnh bán ra khi năm kinh doanh 2016/17 sắp kết thúc

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

30/08

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: gía ngô tiếp tục xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 11 tháng qua do các quỹ đầu tư đẩy mạnh bán ra khi năm kinh doanh 2016/17 sắp kết thúc

Mỹ - CBOT

136.0

-1.2

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

141.0

-1.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

146.0

-1.0

T8/2017-T2/2018

Argentina - FOB

154.0

-1.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

201.1

0.2

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

157.9

0.0

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

166.3

-0.3

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

190.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

190.0

0.0

T8/2017-T10/2017

Argentina - FOB

186.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương kỳ hạn xa tăng nhẹ do hỗ trợ từ nhu cầu của Trung Quốc

Mỹ - CBOT

342.9

-1.5

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

346.3

1.6

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

368.0

-2.0

Giao ngay

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

-

-

Kỳ hạn tháng 1/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương giảm do nguồn cung xuất khẩu vẫn rất dồi dào

Mỹ - CBOT

327.9

-2.0

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

329.4

-1.7

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

312.0

-1.0

Giao ngay

Tin tham khảo