Quỹ đầu cơ chốt lời đẩy giá ngô và lúa mỳ CBOT đi xuống

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quỹ đầu cơ chốt lời đẩy giá ngô và lúa mỳ CBOT đi xuống

Giá ngô và lúa mỳ CBOT giảm do các quỹ đầu cơ bán ra để chốt lời sau khi giá tăng liên tục trong hai phiên trước đó

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

25/10

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô và lúa mỳ CBOT giảm do các quỹ đầu cơ bán ra để chốt lời sau khi giá tăng liên tục trong hai phiên trước đó

Mỹ - CBOT

138.2

-0.6

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

143.8

-0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

162.3

-1.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

170.4

-0.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

150.0

0.0

T10/2017-T2/2018

Argentina - FOB

160.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 10

Lúa mỳ

Mỹ - CBOT

160.0

-0.9

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

166.7

-0.9

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

213.0

1.0

Giao ngay

Argentina - FOB

185.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

181.0

0.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương

Mỹ - CBOT

358.4

0.0

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

366.2

0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

375.0

-1.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

380.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

358.4

0.0

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

366.2

0.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

347.7

1.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

353.3

1.2

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

324.0

-1.0

T10/2017-T3/2018

Argentina - FOB

343.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo