Quý 3 tiếp tục lỗ, Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế hơn 3000 tỷ, kéo vốn chủ sở hữu âm nặng
 

Quý 3 tiếp tục lỗ, Đạm Hà Bắc lỗ lũy kế hơn 3000 tỷ, kéo vốn chủ sở hữu âm nặng

Lỗ liên tiếp 17 quý liên tiếp, tính đến 30/9, Đạm Hà Bắc có lỗ lũy kế lên đến 3.077 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 310 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.