Quý 2 năm 2017, Đạm Phú Mỹ giảm lợi nhuận gần 40%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quý 2 năm 2017, Đạm Phú Mỹ giảm lợi nhuận gần 40%

Vừa qua, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – Đạm Phú Mỹ (DPM - sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 và cho biết lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 2/2017 giảm so với quý 2/2016 là do giá khí đầu vào tăng nên giá thành Ure Phú Mỹ tăng so với cùng kỳ, lợi nhuận giảm tương ứng.

Thông tin từ báo cáo tài chính cho thấy doanh thu thuần quý 2 của DPM đạt 2.372 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt 1.760,5 tỷ đồng, tăng gần 4%, khiến lãi gộp giảm 17%, xuống 611 tỷ đồng.

Trong báo cáo quý 2/2017, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 46% xuống còn 39 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 25%. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 233,35 tỷ đồng, giảm 39,57% so với cùng kỳ 2016.

Cũng theo báo cáo, DPM đạt doanh thu 4.350 tỷ đồng trong lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, về lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, giảm 42%. So với kế hoạch kinh doanh cả năm với doanh thu 7.743 tỷ đồng và lợi nhuận 823 tỷ đồng thì trong nửa đầu năm nay, công ty lần lượt hoàn thành 56,18% và 55,16% kế hoạch đầu năm đã đặt ra..

Theo bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản DPM đạt 10.437 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.886 tỷ đồng, giảm mạnh 1.212 tỷ đồng so với đầu kỳ. Hàng tồn kho tiếp tục tăng khá mạnh với hơn 559 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,6% so với đầu năm, lên 1.482 tỷ đồng.

NTD

Tin tham khảo