Quý 1/2017: Hơn 92% lượng gạo xuất khẩu là hợp đồng thương mại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quý 1/2017: Hơn 92% lượng gạo xuất khẩu là hợp đồng thương mại

Xuất khẩu gạo trong 3 tháng đầu năm 2017 đều giảm mạnh cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2016 nhưng đáng lưu ý, phần lớn lượng gạo xuất khẩu đều là hợp đồng thương mại của các doanh nghiệp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí