Quảng Trạch (Quảng Bình): Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tôm nuôi
 

Quảng Trạch (Quảng Bình): Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch tôm nuôi

Vụ nuôi trồng thủy hải sản năm 2019, các địa phương của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thả nuôi trên diện tích 267 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm là 63 ha, số diện tích còn lại chủ yếu thả nuôi các loại cá mặn lợ và thủy hải sản khác.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí