Quản lý nhà nước về kinh doanh xuất khẩu gạo: Hai mục đích nên tập trung nhắm tới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Quản lý nhà nước về kinh doanh xuất khẩu gạo: Hai mục đích nên tập trung nhắm tới

Đối với mặt hàng lúa gạo, các biện pháp quản lý của Nhà nước, nếu có, chỉ nên nhằm vào hai mục đích: một là dự trữ lúa gạo để bảo đảm an ninh lương thực, hai là liên kết giữa SX và tiêu thụ SP, còn các vấn đề khác nên để thị trường tự quyết định sẽ mang lại hiệu quả cao hơn – cộng đồng doanh nghiệp góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 109/2010/NĐ-CP về KD

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí