POR11 sơ bộ- Thuế xuất khẩu tôm của Ấn Độ, Thái Lan vào Mỹ giảm
 

POR11 sơ bộ- Thuế xuất khẩu tôm của Ấn Độ, Thái Lan vào Mỹ giảm

Mức thuế trung bình của Ấn Độ ở mức 1,07% giảm so với mức 2,2% trong POR10

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.