POR11 sơ bộ- Thuế xuất khẩu tôm của Ấn Độ, Thái Lan vào Mỹ giảm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


POR11 sơ bộ- Thuế xuất khẩu tôm của Ấn Độ, Thái Lan vào Mỹ giảm

Mức thuế trung bình của Ấn Độ ở mức 1,07% giảm so với mức 2,2% trong POR10

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.