POR10: Vĩnh Hoàn, Biển Đông không phải chịu thuế CBPG vào Mỹ
 

POR10: Vĩnh Hoàn, Biển Đông không phải chịu thuế CBPG vào Mỹ

POR10: Vĩnh Hoàn, Biển Đông không phải chịu thuế CBPG vào Mỹ trong khi Hùng Vương và 23 công ty khác phải chịu là 0,79 USD

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.