Phú Yên đặt mục tiêu chế biến 113000 tấn tinh bột sắn niên vụ 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phú Yên đặt mục tiêu chế biến 113000 tấn tinh bột sắn niên vụ 2017-2018

Các nhà máy sản xuất tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hoàn thành bảo dưỡng máy móc, thiết bị để chuẩn bị bước vào niên vụ 2017-2018 với mục tiêu chế biến 113.00 tấn tinh bột.

Diện tích sắn trên địa bàn tỉnh Phú Yên hiện có là hơn 20.640 ha với sản lượng củ ước đạt 439.300 tấn. Trên cơ sở đó, các nhà máy tinh bột sắn đặt tại hai huyện miền núi Đồng Xuân và Sông Hinh đề ra kế hoạch tiêu thụ 408.000 tấn củ.

Trong đó, Nhà máy tinh bột sắn Sông Hinh thu mua 248.000 tấn củ để chế biến 71.000 tấn tinh bột. Nhà máy tinh bột sắn Đồng Xuân thu mua 160.000 tấn củ để chế biến 42.000 tấn tinh bột. 

Các nhà máy tinh bột sắn hiện đang rà soát lại chương trình hợp tác với nông dân thông qua ký kết hợp đồng trong việc đầu tư vốn, giống, phân bón trên từng vùng đất.

Bên cạnh đó, bước đầu đưa vào trồng thử nghiệm 5 giống mới; trong đó, giống KM 419 đạt năng suất vượt trội từ 35 tấn/ha đến 55 tấn/ha, chất lượng bột từ 28% đến 31% nên trong niên vụ này nhân rộng diện tích ít nhất 1.000 ha. 

Các nhà máy cũng tổ chức thu mua sắn trực tiếp với nông dân nhằm hạn chế tình trạng tư thương ép giá nông dân để hưởng chênh lệch giá. Đồng thời, công khai trên màn hình tại nhà máy về kết quả đo độ bột, tạp chất và khối lượng nguyên liệu để nông dân quan sát, theo dõi…. 

Niên vụ sắn 2016-2017, các nhà máy sắn ở Phú Yên chế biến 119.270 tấn tinh bột, giảm 16,5% so niên vụ trước. Nguyên nhân là do đầu vụ giá tinh bột sắn giảm mạnh nên các nhà máy hoạt động không hết công suất thiết kế. 

Đến thời điểm cuối vụ giá có tăng lên nhưng bình quân cả niên vụ giá tinh bột giảm từ 200.000 - 400.000 đồng/tấn so với niên vụ trước. Tuy vậy, toàn bộ lượng tinh bột chế biến trong niên vụ và hàng tồn kho đều tiêu thụ hết, nhờ đó, đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 80 tỷ đồng./.

Bnews