Phú Yên: Bệnh khảm lá trên cây sắn tiếp tục gây hại cho nông dân
 

Phú Yên: Bệnh khảm lá trên cây sắn tiếp tục gây hại cho nông dân

Theo Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên, hiện nay, bệnh khảm lá sắn tiếp tục lây lan ra 80,2ha gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người dân.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí