PHR: doanh thu 4 tháng đạt hơn 355 tỷ đồng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


PHR: doanh thu 4 tháng đạt hơn 355 tỷ đồng

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh tháng 4 và phương hướng hoạt động tháng 5/2017. Theo đó, tháng 4 vừa qua, PHR ghi nhận sản lượng khai thác mủ quy khô đạt 196,87 tấn, thu mua 87 tấn.

Bốn tháng đầu năm, PHR khai thác 2.791,35 tấn, đạt 19,93% kế hoạch năm; thu mua 2.995 tấn. Tổng cộng 4 tháng đã chế biến 5.700 tấn mủ thành phẩm.

Lũy kế 4 tháng, PHR đã tiêu thụ 7.761,44 tấn thành phẩm với giá bán bình quân 45,56 triệu đồng/tấn (tăng 65,9% so với giá cùng kỳ). Tổng doanh thu 4 tháng (cả mủ skim) đạt 355,389 tỷ đồng.

Trong tháng 5, PHR phấn đấu khai thác 978 tấn mủ quy khô, thu mua 720 tấn.

Năm 2017, kế hoạch sản lượng khai thác PHR chỉ bằng 85% năm trước, đạt 14.000 tấn. PHR đặt mục tiêu tổng doanh thu 2017 đạt 1.327,84 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 271,31 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15%.

ĐTCK

Tin tham khảo