Philippines tạm ngừng buổi đấu giá nhập khẩu hơn 800000 tấn gạo vào cuối tháng 6
 

Philippines tạm ngừng buổi đấu giá nhập khẩu hơn 800000 tấn gạo vào cuối tháng 6

Sau khi nhận được hàng loạt khiếu nại từ một số nhóm người nông dân, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã hoãn phiên đấu giá nhập khẩu 805.200 tấn gạo của khu vực tư nhân theo kế hoạch khối lượng tiếp cận tối thiểu (MAV), trước đó dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí