Philippines muốn đánh thuế nhập khẩu gạo để giảm tình trạng buôn lậu
 

Philippines muốn đánh thuế nhập khẩu gạo để giảm tình trạng buôn lậu

Đánh thuế nhập khẩu gạo có thể tạo ra doanh thu để hỗ trợ người nông dân, đồng thời giúp chính phủ giải quyết tình trạng buôn lậu, một nhân viên Bộ Tài chính Philippines hôm 28/5 cho biết.

Cụ thể, theo ông Karl Kendrick Chua, Nhân viên cấp cao bộ Tài chính Philippines, thuế gạo, một phần của gói cải cách thuế thứ hai, sẽ được sử dụng để gây quỹ cho các chương trình hỗ trợ người nông dân đa dạng hóa và tăng năng suất.

“Chúng ta sẽ khuyến khích hoạt động buôn lậu nếu không có quy định cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta đang áp thuế quan vì vậy hoạt động này sẽ giảm dần”, ông Chua nói.

Tại trợ cho người nông dân và đấu tranh chống buôn lậu có thể giúp giảm giá gạo tới 7 peso/kg.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề chủ chốt trong gói cải cái thuế thứ hai, gồm cả điều khoảng bổ sung đối với gạo, thuốc lá và rượu.

Gói cải cách đầu tiên, có hiệu lực ngày 1/1 năm ngoái, tăng thuế với nhiên liệu, ô tô và đồ uống ngọt có đường. Ngoài ra, còn giảm thuế thu nhập cá nhân.

KTTD

Tin tham khảo