Philippines chưa thông qua kế hoạch nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo, thương nhân Indonesia tiếp tục mua nếp Long An và hỏi mua thêm gạo thơm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Philippines chưa thông qua kế hoạch nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo, thương nhân Indonesia tiếp tục mua nếp Long An và hỏi mua thêm gạo thơm

Phillipines chưa thông qua kế hoạch nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo

Nhu cầu giao hàng Bulog/Indonesia chi phối thị trường – thời hạn giao hàng vẫn là cuối tháng 2/2018.

Thương nhân Indonesia tiếp tục mua nếp Long An, quay trở lại hỏi mua OM5451, OM4900 và Đài Thơm 8

Trung Quốc rút giấy phép xuất khẩu của 3 doanh nghiệp, công bố danh sách 19 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nước này năm 2018.

Giá gạo Thái liên tục tăng mạnh so với tuần trước lên mức 435 USD/tấn, FOB, hàng tàu cho gạo 5% tấm

Giá gạo trắng Việt Nam tiếp tục tăng mạnh ở mức cao. Các kho xuất khẩu đa phần ngưng mua vào hoặc đóng cửa, chủ yếu giao dịch gạo nội địa.

Giá mua Đài Thơm 8 đã chững lại về cuối tuần nhưng vẫn ở mức cao so với tuần trước, các kho hỏi mua nhiều ở mức 11,700-11,800 tại nền chưa sortex, nguồn sắp cạn.

Mức chào giá gạo 5% tấm, FOB, hàng tàu tăng rất mạnh so với tuần trước lên ở mức 455-460 USD/tấn. Nhưng các doanh nghiệp không có chào giá

Nếp Long An giá chào chững lại ở mức 11,300-11,500 gạo mới. Giá bao tiêu lúa Nếp tăng mạnh theo kỳ vọng giá gạo vụ Đông Xuân sẽ cao.

Tin tham khảo