Phát triển phân bón hữu cơ trong nước
 

Phát triển phân bón hữu cơ trong nước

Chỉ canh tác theo hướng hữu cơ, với diện tích 400-500 m2, nông dân Bến Tre nhẹ nhàng "bỏ túi" hơn 10 triệu đồng/tháng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.