Phát triển nuôi tôm ở Việt Nam: Cần nhiều giải pháp đồng bộ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phát triển nuôi tôm ở Việt Nam: Cần nhiều giải pháp đồng bộ

Để ngành tôm nuôi phát triển bền vững, ĐBSCL cần kết hợp thực hiện nhiều giải pháp phù hợp

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí