Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu

Sau hơn ba thập kỉ phát triển, Việt Nam đã trở thành nước có kim ngạch XK điều nhân số 1, chế biến đứng thứ 2 và đứng thứ 3 thế giới về năng suất và sản lượng điều.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí