Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Lợi nhuận tăng 1785%
 

Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): Lợi nhuận tăng 1785%

Sau khi ghi nhận lãi sau thuế chỉ 13 triệu đồng nằm 2018, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với con số lợi nhuận sau thuế tăng đột biến, đạt 28 tỷ đồng. Tính chung, lãi sau thuế năm 2019 của VRG tăng 1.785% so với năm 2018, ghi nhận gần 37 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí