Phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững

Từ năm 2013 đến nay, tại Bình Phước, dự án "Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững" đã được triển khai đến nhiều hộ dân thông qua việc hình thành các tổ nhóm hay CLB nông hộ sản xuất hồ tiêu.

Nông dân tham gia dự án được hỗ trợ kết nối với các kênh tiêu thụ, đồng thời được tập huấn các kỹ năng, kiến thức về sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn "Rừng mưa nhiệt đới" (R.A) và phát triển sự hợp tác lâu dài giữa nông dân và nhà chế biến xuất khẩu Nedspice.

Khi tham gia dự án này, thành viên trong các CLB sản xuất tiêu sạch liên kết với Công ty Nedspice đã nhận thức được quy luật thị trường, từ đó thay đổi tích cực tư duy sản xuất nhất là việc tuân thủ quy luật cũng như yêu cầu về chất lượng của thị trường. Do tiêu được trồng luôn bảo đảm kỹ thuật, chất lượng, nên giá thu mua cao hơn bình quân giá thị trường từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg. Ðến nay, dự án đã có 24 câu lạc bộ hồ tiêu bền vững được thành lập với 510 nông hộ tham gia, đưa diện tích hồ tiêu được chứng nhận R.A lên 688 ha với sản lượng đạt gần 1.600 tấn.

Việc đầu tư thâm canh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế đã bảo đảm được lợi nhuận của người trồng tiêu, nâng cao chất lượng hồ tiêu cũng như tính công bằng trong việc đo đếm chất lượng. Dự án đã tạo động lực cho người dân tăng gia sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm hồ tiêu, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Tuy nhiên, diện tích hồ tiêu sản xuất theo dự án chỉ chiếm số lượng nhỏ (688 ha) trong khi diện tích hồ tiêu ở Bình Phước hiện nay khoảng 14 nghìn ha, quy hoạch đến năm 2020 là 14.500 ha. Phần lớn người trồng tiêu ở Bình Phước hiện nay trồng theo kỹ thuật truyền thống và tự bươn chải với quy luật cung - cầu của thị trường. Do vậy, người dân mong muốn thời gian tới, ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khoa học kỹ thuật cho người trồng tiêu, qua đó tạo điều kiện giúp nhiều nông dân được tham gia vào các câu lạc bộ trồng hồ tiêu bền vững của dự án.

NDĐT

Tin tham khảo