Phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu bền vững

Từ năm 2013 đến nay, tại Bình Phước, dự án "Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững" đã được triển khai đến nhiều hộ dân thông qua việc hình thành các tổ nhóm hay CLB nông hộ sản xuất hồ tiêu.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo