Phát triển cà phê bền vững từ liên kết chuỗi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phát triển cà phê bền vững từ liên kết chuỗi

Ngày 25/4, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), dự án "Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam" đã tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp có chủ đề “Chuỗi liên kết trong phát triển cà phê bền vững”.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí