Phân bón sẽ được áp 5% thuế VAT
 

Phân bón sẽ được áp 5% thuế VAT

Bộ Tài chính cho biết tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 Luật thuế, phân bón sẽ được chuyển sang đối tượng chịu thuế VAT với thuế suất ưu đãi 5%.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.