Phân bón NK chỉ xong thủ tục hải quan khi có kết quả kiểm tra chất lượng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón NK chỉ xong thủ tục hải quan khi có kết quả kiểm tra chất lượng

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản thông báo cho Tổng cục Hải quan danh sách các tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK.

8 tổ chức đánh giá sự phù hợp được phép thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK theo quy định gồm: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3; Công ty Vinacontrol TP.Hồ Chí Minh; Công ty Vinacontrol Hải Phòng; Trung tâm Kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai; Công ty Cổ phần Giám định và khử trùng FCC; Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định IQC; Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định Vinacert.

Cụ thể, các tổ chức trên được phép thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón NK theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón NK thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 108/2017/NĐ-CP.

Thời hạn ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước cho 8 tổ chức đánh giá sự phù hợp này là từ 2/4/2018 đến 1/4/2019.

Cũng trong văn bản, Cục Bảo vệ thực vật cho biết phân bón được phép đưa về kho bảo quản khi được các tổ chức được ủy quyền nói trên ký, đóng dấu xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về chất lượng phân bón NK theo đúng chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ và cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà NK.

Lô hàng phân bón NK chỉ được hoàn tất thủ tục hải quan khi có Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón NK do các tổ chức đánh giá sự phù hợp được Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền ban hành.

HQ Online

Tin tham khảo