Phân bón Bình Điền lãi quý 2 cao kỷ lục, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón Bình Điền lãi quý 2 cao kỷ lục, hoàn thành 60% kế hoạch năm 2017

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BFC đạt doanh thu 3.225 tỷ đồng – tăng 6%; Lợi nhuận trước thuế 254 tỷ đồng – tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo