Phân bón Bình Điền hụt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2019
 

Phân bón Bình Điền hụt tất cả các chỉ tiêu kinh doanh 2019

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC, sàn HoSE) vừa đưa ra kết quả ước tính về kinh doanh 2019 và kế hoạch sơ bộ cho quý I năm 2020.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí