Phân bón Bình Điền chốt quyền cổ tức tiền tỷ lệ 15%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phân bón Bình Điền chốt quyền cổ tức tiền tỷ lệ 15%

Tổng tỷ lệ cổ tức Bình Điền chia cho năm 2017 là 35%.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức của CTCP Phân bón Bình Điền (HOSE: BFC).

Theo đó, BFC chốt ngày 20/6 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền mặt, tỷlệthực hiện 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời điểm thanh toán là 10/07.

Vào cuối năm 2017, công ty cũng đã chốt quyền chia cổ tức đợt 1/2017 cho cổ đông với tỷ lệ 20%. Như vậy, tổng tỷ lệ chia cổ tức năm vừa qua của BFC là 35%.

Năm 2018, công ty đề ra kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.345 tỷ đồng, bằng 98,7% thực hiện năm 2017; lãi trước thuế hợp nhất đạt 425 tỷ đồng, tương đương năm trước; cổ tức dự kiến ở mức 25%.

Tại đại hội thường niên 2018, HĐQT công ty cho biết do năm nay sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án đầu tư sản xuất, cần nguồn tiền nên giảm cổ tức mục tiêu để giữ lại một phần lợi nhuận sau thuế lũy kế cho các dự án xây dựng trọng điểm.

NDH

Tin tham khảo