Phân bón Bình Điền: Lợi nhuận quý I/2019 giảm 86%
 

Phân bón Bình Điền: Lợi nhuận quý I/2019 giảm 86%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Phân bón Bình Điền, doanh nghiệp này ước doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt 1.004 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, giảm tương ứng 26% và 86% so với cùng kỳ 2018.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.