Phải cần đến 20000 USD mới xin được giấy phép xuất khẩu gạo?

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Phải cần đến 20000 USD mới xin được giấy phép xuất khẩu gạo?

“Mỗi lần xin giấy phép xuất khẩu gạo, doanh nghiệp tốn không dưới 20.000 USD. Chưa kể, những việc như báo cáo số lượng xuất khẩu, lượng tồn kho… để được cấp phép xuất khẩu tốn rất nhiều thời gian của doanh nghiệp”…

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí