PCE tăng cổ tức năm 2016 từ 12% lên 20%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


PCE tăng cổ tức năm 2016 từ 12% lên 20%

Năm 2017, PCE đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 21,53 tỷ đồng, giảm 31,6% so với thực hiện năm 2016.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí