PCE tăng cổ tức năm 2016 từ 12% lên 20%

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


PCE tăng cổ tức năm 2016 từ 12% lên 20%

Năm 2017, PCE đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 21,53 tỷ đồng, giảm 31,6% so với thực hiện năm 2016.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central - PCE) được tổ chức vào ngày 24/3/2017 đã thông qua chỉ tiêu tiêu thụ năm 2017 đạt 300 nghìn tấn phân bón các loại, doanh thu 1.993,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 21,53 tỷ đồng (giảm 31,6% so với thực hiện năm 2016), nộp ngân sách nhà nước 6,17 tỷ đồng và chia cổ tức ở mức 12%.

Năm 2016, sản lượng tiêu thụ của PCE đạt 311.617 tấn phân bón các loại, đạt 120% kế hoạch năm; doanh thu đạt 2.003 tỷ đồng, thực hiện 102% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 31,49 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm.

Đặc biệt, ĐHĐCĐ của công ty đã thông qua việc tăng chia cổ tức lên mức 20%, cao hơn 8% so với kế hoạch đặt ra là 12%.

NDH

Tin tham khảo