Panama dự kiến tăng sản xuất cá rô phi

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Panama dự kiến tăng sản xuất cá rô phi

Theo báo cáo của Panama Today, trong những năm gần đây, tiêu thụ cá rô phi của Panama tăng và cơ quan nông nghiệp của nước này đang làm việc với một số công ty nuôi trồng thủy sản ở tỉnh miền Trung Cocle để đẩy mạnh sản lượng trong nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Chăn nuôi của Panama (MIDA), Cơ quan Tài nguyên nước Panama và một công ty chuyên canh tác cá giống cá rô phi đã đưa ra kế hoạch làm việc với người nuôi sản xuất đơn lẻ để cải tiến sản xuất và tiếp thị dựa trên thông cáo báo chí của chính phủ.

Hai người nuôi từ huyện Coconan của Penonomé và La Pintada dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết để bắt đầu sản xuất 60.000 con/tháng.

Theo báo cáo, khoảng 20-30 tấn cá rô phi được tiêu thụ hàng năm ở Panama, phần lớn là hàng NK.

Vasep

Tin tham khảo