Nửa cuối năm 2019, cổ phiếu ngành phân bón có hồi sinh từ đáy?
 

Nửa cuối năm 2019, cổ phiếu ngành phân bón có hồi sinh từ đáy?

Với bối cảnh ngành phân bón bão hòa, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, cùng tình hình thời tiết đầu năm diễn biến bất lợi làm giảm nhu cầu đầu tư phân bón từ nông dân; nhóm cổ phiếu ngành phân bón vì thế cũng trở về vùng đáy trong nửa đầu năm 2019. 6 tháng cuối năm với tình hình không mấy khả quan, cổ phiếu ngành phân bón dự khó khởi sắc.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí