Nông dân phấp phỏng vào vụ hồ tiêu mới

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nông dân phấp phỏng vào vụ hồ tiêu mới

Nếu như những năm trước, nông dân thường hồ hởi bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu bởi đồng nghĩa họ sẽ có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ đồng trong tay thì hiện nay, họ đang phải lo sốt vó với nhiều yếu tố bất lợi.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo