Nông dân Kông Chro tỉnh Gia Lai quay lại với cây điều

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nông dân Kông Chro tỉnh Gia Lai quay lại với cây điều

Vài năm gần đây, giá hạt điều tăng trở lại. Cây điều mang lại lợi nhuận cao hơn so với một số cây ngắn ngày khác. Vì vậy, nhiều người đã chuyển diện tích mía kém hiệu quả sang trồng điều.

Theo Báo Gia Lai, do giá hạt điều không ổn định, năng suất thấp, nhiều người dân huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã phá bỏ gần hết để chuyển sang trồng mía, mì. Đến nay diện tích giảm từ mức hàng nghìn ha từ những năm 90 xuống chỉ còn khoảng 100 ha.

Vài năm gần đây, giá hạt điều tăng trở lại. Cây điều mang lại lợi nhuận cao hơn so với một số cây ngắn ngày khác. Với giá điều ổn định 35.000 - 37.000 đồng/kg như hiện nay, nông dân có thể lãi khoảng 20 triệu đồng/ha.

Trong khi đó, giá mía lại đang giảm mạnh khiến người trồng không có lợi nhuận, thậm chí còn lỗ vốn đầu tư. Vì vậy, nhiều người đã chuyển diện tích mía kém hiệu quả sang trồng điều.

Huyện Kông Chro đã triển khai mô hình thâm canh cây điều ghép theo hướng áp dụng kỹ thuật canh tác tổng hợp với diện tích 10 ha cho 4 hộ trên địa bàn 2 xã Kông Yang và Chơ Long, tổng kinh phí thực hiện hơn 367 triệu đồng. Mô hình này nhằm mục đích giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Quang Quốc, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Kông Chro, cho biết huyện phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng các loại cây trồng và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Hiện tại, người dân huyện Kông Chro đã đăng ký kế hoạch trồng điều thuộc chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2019 được gần 510 ha.

Điều là loại cây trồng ít phải đầu tư, chỉ tốn tiền giống ban đầu và mỗi năm làm cỏ bón phân một lần. Ngoài ra, cây điều rất phù hợp với các khu vực nắng nóng, thiếu nước tưới.

KTTD

Tin tham khảo