Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê
 

Nông dân Gia Lai vẫn khó tiếp cận vay vốn tái canh cà phê

Trên 5.000 hộ dân và doanh nghiệp tại Gia Lai có nhu cầu vay vốn để tái canh cà phê, tuy nhiên chỉ 2% số này có thể tiếp cận được.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.