Nhu cầu tấm tăng cho giao hàng Bulog và NFA

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhu cầu tấm tăng cho giao hàng Bulog và NFA

Có thông tin cho biết nhu cầu giao dịch tấm 1 (tấm IR50404) nhiều để giao hàng gạo 15% cho Indonesia và 15-25% cho Philippines. Các kho tranh nhau mua tấm 504, giá tấm có xu hướng nhóng lên cao. Hàng tấm đẹp tại Sa Đéc là 8,300 đ/kg, tại Cái Bè hàng đẹp là 8,400-8,600 đ/kg, tấm 504 tại Lấp Vò là 8,100-8,200 đ/kg. Trong khi đó, một số kho cho biết lượng gạo 15% giao Indonesia cần 1 lượng tấm nhất định và gạo 80 ngàn tấn gạo 25% giao Philippines thì cũng chiếm khoảng 30% là lượng tấm. Cũng có thông tin khác cho biết kho gạo lớn tư nhân ở Cần Thơ đã mua được khoảng 3 ngàn tấn tấm, tiếp tục đẩy mạnh thu mua tấm 504 để chuẩn bị đầu cơ cho thầu G2P Philippines. Sáng nay bắt đầy đè giá tấm 504 xuống còn mức 8,100-8,150 đ/kg

Tin tham khảo