Nhu cầu mua mì cám cho các nhà máy cám cá tại khu vực miền Tây vẫn khá lớn
 

Nhu cầu mua mì cám cho các nhà máy cám cá tại khu vực miền Tây vẫn khá lớn

Nhu cầu mua mì cám cho các nhà máy cám cá tại khu vực miền Tây vẫn khá lớn do các nhà máy chưa mua đủ hàng cho sản xuất trong khi nguồn cung mì cám đưa về các cửa khẩu hầu như không còn, chỉ còn hàng lưu kho

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.