Nhu cầu mua đậu tương lớn hỗ trợ giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng điểm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhu cầu mua đậu tương lớn hỗ trợ giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng điểm

Nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng điểm, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào việc chính phủ hai nước Mỹ - Trung sẽ đàm phán để tránh chiến tranh thương mại, một sô nhà nhập khẩu đang tranh thủ thời gian này để mua đậu tương giá mềm.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

06/04

05/04

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT giảm nhẹ do nhu cầu xuất khẩu tuần vừa rồi khá yếu, doanh số xuất khẩu chỉ đạt 898 nghìn tấn, trong khi kỳ vọng của thị trường là từ 1,1-1,6 triệu tấn.

Mỹ - CBOT

153.0

153.3

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

156.3

156.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

199.4

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

-

185.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

190.0

190.0

Giao ngay

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng do lo ngại khô hạn sẽ ảnh hưởng đến vụ lúa mỳ tại khu vực đồng bằng phía nam Hoa Kỳ.

Mỹ - CBOT

173.4

170.7

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

179.4

176.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

230.0

228.0

Kỳ hạn tháng 4-10/2018

Đậu tương: nhu cầu xuất khẩu cao hỗ trợ giá đậu tương CBOT tiếp tục tăng điểm, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt cược vào việc chính phủ hai nước Mỹ - Trung sẽ đàm phán để tránh chiến tranh thương mại, một sô nhà nhập khẩu đang tranh thủ thời gian này để mua đậu tương giá mềm.

Mỹ - CBOT

380.2

378.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

384.2

382.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina – FOB

425.0

420.0

Giao ngay

Brazil – BMF

-

378.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil – BMF

-

382.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Khô đậu tương: triển vọng nguồn cung hạn chế tại Argentina tiếp tục đẩy giá khô đậu tương đi lên.

Mỹ - CBOT

426.1

422.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

430.2

426.7

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

434.0

427.0

Giao ngay

Tin tham khảo