Nhu cầu mua của Trung Quốc hỗ trợ giá đậu tương tăng trở lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhu cầu mua của Trung Quốc hỗ trợ giá đậu tương tăng trở lại

Giá đậu tương tăng nhẹ trở lại do ghi nhận từ nhu cầu của Trung Quốc. Tuy nhiên đà tăng chậm lại khi có thông tin Mỹ có thể cắt giảm tỷ lệ pha trộn diesel sinh học và tình hình thời tiết cải thiện hơn tại Brazil

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

27/09

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ ethanol đang có xu hướng tăng

Mỹ - CBOT

139.4

0.7

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

144.3

0.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

159.9

0.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

166.7

0.9

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

150.0

0.0

T9/2017-T2/2018

Argentina - FOB

157.0

0.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

194.4

0.0

Kỳ hạn tháng 9

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng khá do lo sợ mưa quá nhiều tại các khu vực trồng lúa mỳ khiến cho lúa mỳ mùa đông bị ảnh hưởng

Mỹ - CBOT

169.5

2.8

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

176.6

2.7

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

210.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

184.0

0.0

T9/2017-T10/2017

Argentina - FOB

181.0

1.0

T11/2017-T1/2018

Đậu tương: giá đậu tương tăng nhẹ trở lại do ghi nhận từ nhu cầu của Trung Quốc. Tuy nhiên đà tăng chậm lại khi có thông tin Mỹ có thể cắt giảm tỷ lệ pha trộn diesel sinh học và tình hình thời tiết cải thiện hơn tại Brazil

Mỹ - CBOT

354.7

0.7

Kỳ hạn tháng 11/2017

Mỹ - CBOT

358.7

0.8

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

379.0

0.0

Giao ngay

Brazil - BMF

354.8

0.8

Kỳ hạn tháng 11/2017

Brazil - BMF

358.7

0.8

Kỳ hạn tháng 1/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

345.4

0.2

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

347.9

0.3

Kỳ hạn tháng 1/2018

Argentina - FOB

323.0

0.0

Giao ngay

Tin tham khảo