Nhu cầu mua cao hỗ trợ giá lúa mỳ CBOT tăng khá mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhu cầu mua cao hỗ trợ giá lúa mỳ CBOT tăng khá mạnh

Giá lúa mỳ CBOT tăng điểm khá mạnh bởi nhu cầu mua lớn sau khi giá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần trong đầu phiên giao dịch

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

24/04

23/04

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng tăng do tiến độ gieo trồng ngô vụ mới chậm chạp tại Mỹ

Mỹ - CBOT

150.1

149.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

153.5

152.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

187.4

187.3

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

182.5

180.9

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

188.0

190.0

Kỳ hạn tháng 4

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng điểm khá mạnh bởi nhu cầu mua lớn sau khi giá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần trong đầu phiên giao dịch

Mỹ - CBOT

173.6

169.5

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

177.9

174.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

234.0

233.0

Kỳ hạn tháng 4

Đậu tương: giá đậu tương CBOT cũng tăng nhẹ do tiến độ gieo trồng chậm chạp, tuy nhiên việc vắng bóng nhu cầu của Trung Quốc trong vòng hai tuần qua cũng kìm đà tăng của giá đậu tương lại

Mỹ - CBOT

375.6

375.0

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

377.9

379.2

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

419.0

420.0

Kỳ hạn tháng 4

Brazil - BMF

375.6

375.1

Kỳ hạn tháng 5/2018

Brazil - BMF

379.9

379.3

Kỳ hạn tháng 7/2018

Khô đậu tương: tiến độ gieo trồng chậm chạp tại Mỹ cũng hỗ trợ giá khô đậu tương tăng điểm

Mỹ - CBOT

410.3

409.9

Kỳ hạn tháng 5/2018

Mỹ - CBOT

414.9

414.8

Kỳ hạn tháng 7/2018

Argentina - FOB

429.0

425.0

Kỳ hạn tháng 4

Tin tham khảo