Nhu cầu khô đậu tương ký mới trong nước là không nhiều bởi các nhà máy hầu hết đã ký mua trước đó
 

Nhu cầu khô đậu tương ký mới trong nước là không nhiều bởi các nhà máy hầu hết đã ký mua trước đó

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí