Nhu cầu khô đậu tương ký mới trong nước là không nhiều bởi các nhà máy hầu hết đã ký mua trước đó
 

Nhu cầu khô đậu tương ký mới trong nước là không nhiều bởi các nhà máy hầu hết đã ký mua trước đó

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.