Nhu cầu gom lúa khô Japonica
 

Nhu cầu gom lúa khô Japonica

Nhà kho ở An Giang còn lượng ít lúa khô Japonica, bán giá 8300 đ/kg, cho ra hàng. Nhu cầu hỏi mua lúa khô, lúa tươi Japonica nhiều. Khu vực Tân Hiệp - Rồng Giềng (Kiên Giang) thương lái cho biết lúa khô Japonica lượng tồn kho trong dân và thương lái gần như đã cạn; hôm trước được giá 8,250-8,300 đã bán ra hết. Khu vực Thốt Nốt có thương lái cho biết chỉ còn tồn kho trong các kho lớn chứ thương lái cũng không còn hàng