Nhu cầu gạo OM5451 đi Bắc tăng mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Nhu cầu gạo OM5451 đi Bắc tăng mạnh

Nhu cầu khách Bắc hỏi mua xô OM5451 nhiều, lượng hàng ít, khan hàng. Giá mua lên cont tại kho miền tây là 9,050 đ/kg. Khách hỏi mua liên tục, nhưng kho chỉ đóng được mỗi lần 1-2 container (25-55 tấn) cho khách.

Tin tham khảo